Европейски институт по иновации

„Европейски институт по иновации и технологии“ стартира програма за културния и творчески сектор „CCSI 2021-2027“

„Creating new opportunities for the Cultural and Creative Sectors andIndustries” (CCSI), в превод „Създаване на нови възможности за културните и творческите сектори и индустрии“ е последната иновативна програма организирана от най-голямата иновационна екосистема в Европа „Европейския институт за иновации и технологии” (EIT); част от Европейския съюз.

Културните сектори са ключов двигател за устойчив растеж и създаване на работни места в цяла Европа, но са силно засегнати от пандемията COVID-19 и последвалата криза. Спирането на културните и творческите дейности доведе до загуба на работа и икономически смущения. Ето защо е изключително важно да се подкрепят тези сектори и индустрии и да се създадат нови възможности за иновации, образование, създаване и ускоряване на бизнеса. Това ще помогне за захранването на следващото поколение иноватори и творци в цяла Европа.

Европейските културни и творчески сектори и индустрии са гръбнакът на европейските общества. Те показват нашата сила в многообразието, ценностите и историята и са водещи доставчици на работа за милиони европейци. Няма съмнение, че програмата „Създаване на нови възможности за културните и творческите сектори и индустрии“ има потенциала да предостави решения на някои от най-належащите социално-икономически проблеми на обществото. Ще работим върху проблеми свързани с регионалните пропуски, структурните предизвикателства и напоследък пандемията COVID-19. EIТ

За да подпомогне икономическото възстановяване и промяната настъпила в културния и творчески сектор вследствие на COVID-19, “Европейски институт за иновации и технологии” (EIT) призовава бизнес, образователни и изследователски организации да се мобилизират и да се присъединят към тяхната инициатива. Стратегията на EIT е за периода 2021 до 2027 г. Институтът ще стартира нова общност за развитие и иновации, фокусирана върху културните и творческите сектори и индустрии.

Тази криза представлява огромно предизвикателство за сектора и аз знам каква е борбата да се изправиш пред едно несигурно бъдеще. Трябва също така да помислим, че това може да представлява и възможност за започване на целия сектор в преход към модел, който ще бъде по-устойчив и който ще извлече максимума от дигиталната трансформация. Затвореният свят показа колко важни са креативните индустрии за нашето благосъстояние и отвореност към света и колко е важно, да се подпомогне тяхното развитие на ниво ЕС. Но тя също така разкри драстично някои от техните слабости, които изискват разработването на иновативни решения както на системно, така и на специфично ниво. Дори преди кризата творческите сектори бяха силно фрагментирани, което доведе до слаб трансфер на знания и ноу-хау между образованието, научните изследвания и бизнеса, свързани с културата, и в крайна сметка до по-малко иновации. Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта [Европейска комисия]

Институтът подкрепя мултидисциплинарни и общоевропейски партньорства. Това е иновационна общност, която съществува заедно с компании, изследователски центрове и университети.

Заедно с техните водещи партньори, EIT общността, предлага широка гама от иновации и предприемачески дейности в цяла Европа. Целта е да подпомогне студенти, иноватори и предприемачи,  които да превърнат най-добрите си идеи и авангардни решения в реализирани продукти и услуги.

Ако искате да научите повече за програмата, да следите нейното развитие или да се свържете с „Европейския институт за иновации и технологии” (EIT) направете го от ТУК

Европейския институт за иновации и технологии

Авторски публикации 205

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре
error: Копи не е възможно!!!